bg

Relatietherapie in Hilversum

Relatietherapie

Het is fijn om een goede relatie te hebben, om je verbonden te voelen met de ander, het ‘maatjes’ gevoel te ervaren. Maar soms loopt het anders. Je ervaart spanningen in je relatie, het loopt niet meer soepel. Jij en je partner reageren steeds op verschillende wijze. Een van de onderliggende oorzaken bij relatieproblemen is het hebben van verkeerde verwachtingen over de ander. Ook op seksueel vlak. Je snapt elkaar niet langer en bent ook niet bij machte dit recht te trekken. Het zet jullie relatie op scherp.

In een relatie heb je nu eenmaal te maken met problemen, maar komen deze spanningsvelden te vaak voor, botsen jij en je partner voortdurend, of wordt er juist helemaal niet gesproken, dan kan dat behoorlijk veel invloed hebben op het welzijn van beide personen. Eenzaamheid en verwaarlozing liggen op de loer. Zaken uit het verleden spelen soms ook nog een belangrijke rol in hoe partners in een relatie met elkaar omgaan. Relatietherapie geeft inzicht in patronen en handelen.

Stellen hebben het vaak over een ‘broer en zus’ relatie. Jullie zijn in plaats van partners meer huisgenoten geworden. Hiermee gaat een belangrijk stukje intimiteit verloren. Bij het ontbreken van intimiteit kunnen partners zich erg ongelukkig en eenzaam voelen. Relatietherapie kan ook helpen de relatie te verdiepen en te verrijken.

Hoe ziet mijn relatietherapie er uit?

Het is vaak moeilijk om relatieproblemen bespreekbaar te maken maar daar kan ik jullie bij helpen. Een onafhankelijke blik geeft al ruimte om op een andere manier naar elkaar te willen kijken.
Ik bied relatietherapie waarbij sommige problemen direct opgelost kunnen worden. Daarnaast geef ik handreikingen waarmee je zelf aan de slag moet. Gezamenlijk onderzoeken we de geschiedenis van jullie relatie en van beide partners afzonderlijk.

Ook wordt een plan van aanpak opgesteld om te kijken welke therapievorm het beste bij jullie past. Als partners moeten jullie energie steken in jezelf en elkaar om de therapie succesvol te maken.

Ook als jullie anders besluiten...

Als pijnpunten steeds terug blijven komen en ruzies en ergernissen zich blijven opstapelen is het belangrijk te weten dat relatietherapie soms bewust maakt dat er andere keuzes gemaakt moeten worden. Dan nog is het fijn om op een integere en respectvolle wijze uit elkaar te gaan, zeker als er kinderen in het gezin zijn.

Blijf niet te lang wachten om hulp te zoeken als je er samen niet uitkomt, want jullie zijn het waard om mee in gesprek te gaan. Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak vrijblijvend contact met mij op. Jullie zijn op korte termijn al van harte welkom.
Psycholoog Marion van Nes in Hilversum
Marion van Nes
  • Ervaren therapeut
  • Afspraak op korte termijn
  • Geen verwijsbrief nodig

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact