bg

EMDR en traumaverwerking in Hilversum

EMDR-therapie

Traumatische gebeurtenissen hebben vaak een grote impact op je leven. Soms zo groot dat je er niet meer van loskomt. Het beïnvloedt je leven. Een methode die op een relatief makkelijke manier traumatische gebeurtenissen helpt te verwerken is de EMDR methode, wat staat voor Eye Movement Desensation and Reprossessing. Letterlijk vertaald betekent het: door oogbewegingen minder gevoelig worden en opnieuw verwerken.

Een nare gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt een traumatische herinnering genoemd. Logisch voor een traumatische herinnering zijn de hevige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daar op. Deze herinneringen worden telkens opnieuw geactiveerd in situaties die lijken op de traumatische gebeurtenis. EMDR is een effectieve behandelmethode om diepgewortelde gebeurtenissen te verwerken.

De EMDR methode wordt ook succesvol toegepast bij:
- prikkelbaarheid
- woede uitbarstingen
- concentratiestoornissen
- overmatige waakzaamheid
- buitensporige schrikreacties
- moeite met in- of/en doorslapen
- nachtmerries of flashbacks
- intense reacties van angst
- gevoel van hulpeloosheid
- instabiliteit in de emotionele beleving

Hoe werkt EMDR

Mijn werkwijze is in het algemeen als volgt: ik zal je vragen om de nare gebeurtenis in je herinnering op te halen, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Ook vraag ik je wat het op dit moment in het hier en nu met je doet. Dit doe ik om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen, hierna wordt het verwerkingsproces opgestart.

Door mijn vingers met je ogen te volgen, of met geluidsklikjes via een koptelefoon, wordt het ‘informatie verwerkingssysteem’ in het brein gestimuleerd. Ik boots als het ware de Rapid Eye Movement (snelle oogbeweging) uit de slaap na. Door de oogbewegingen, of de klikjes, komen beeld(en), gedachte(n) en gevoel(ens) opnieuw naar boven en vindt de verwerking van de emotionele gebeurtenis(sen) plaats.

EMDR brengt gewoonlijk een stroom van gedachten en beelden op gang, maar ook gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Na elke set van oogbeweging vraag ik je je te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt. De sets oogbewegingen zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering zijn kracht en de daarbij behorende emoties verliest.
Psycholoog Marion van Nes in Hilversum
Marion van Nes
  • Ervaren therapeut
  • Afspraak op korte termijn
  • Geen verwijsbrief nodig

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact