Psycholoog Hilversum
telefoonnummer psycholoog hilversum 06 - 1234 5678
e-mailadres psycholoog hilversum info@psycholooghilversum.nl
psycholoog Hilversum

Jouw klacht of probleem

Depressie, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en angstproblemen in vele vormen, maar ook verslaving, dissociatie, (posttraumatische) stress-stoornissen en vele lichamelijke ziektes kunnen hun echte oorsprong hebben in verliezen en onveiligheid in de jeugd.
In vergelijking met mensen die opgroeien in een veilige omgeving is er dan regelmatig een maatschappelijke achterstand in werk en opleiding en arbeidsuitval door ziekte en werkloosheid. Maar ook komt het vaak voor dat iemand op hoog niveau kan werken en zich lange tijd staande houdt, totdat zich iets aandient dat een heel oude pijn raakt. Iets wat altijd werkte lukt dan soms niet meer.
De combinatie van verschillende problemen en stoornissen creëert vaak een ingewikkeld beeld en door verschillende overlevingsmechanismen kan er sprake zijn van verwarring bij het stellen van de diagnose en in de behandeling, omdat de therapie meer gericht is op oplossing van de huidige problemen. Na behandeling op een bepaalde diagnose in de GGZ hebben mensen dan vaak niet het gevoel hersteld te zijn, terwijl een behandeling wel afgerond is en volgens de therapeut zelfs klaar is.
Elders wordt dan later vaak weer een nieuwe diagnose gesteld. Naar onze mening is het beter om verder te kijken dan de diagnose(s) en het hele (familie)systeem en/of gebeurtenissen in de eerste jaren in de jeugd te onderzoeken. Hoe moeilijk ook bij de start, inzicht in en begrip voor hoe het in het verleden gewerkt heeft, levert op den duur rust en ontspanning op.
 
‘Het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen’
Sören Kierkegaard
 

Hoe nu verder?

In de intakefase zullen we dus in de volle breedte samen willen kijken naar wat er allemaal speelt en wat gemaakt heeft dat je zover van je eigen kern blijft of geen identiteit ervaart, te angstig of paniekerig bent of je zo eenzaam voelt. En onderzoeken wat er allemaal bij die kern hoort: de voorkant maar ook de schaduwkant ervan, zodat je zelfbeeld langzamerhand versterkt wordt en het ook voor jezelf duidelijk is waar je nog aan wilt werken. We gaan op zoek naar wat je nodig hebt en naar je werkelijke verlangen, naar datgeen waar het bij jou om gaat, waar je voor kunt staan. Zodat je vanuit een sterker fundament weer verder kunt in relatie, werk/ opleiding en eigen leven.
 

Je eigen lichaam is je beste therapeut!

In dit proces hebben we ook je lichaam nodig als graadmeter, want meestal weet je alles allang vanuit je hoofd en bent gewend om te praten. Je emoties zitten in je lijf besloten en veroorzaken daar ook meestal veel onrust. De reacties op heftige emoties van binnen zijn vaak onbewust: vechten, vluchten, bevriezen en/of je afzonderen. Door allerlei gevoelens niet aan te gaan (vermijden of ontwijken), vertoon je vaak gedrag dat je uiteindelijk steeds verder afbrengt van wat je nodig hebt.

< Neem hier vrijblijvend contact met mij op >
NIP-geregistreerd
Vergoedingen mogelijk
Afspraak op korte termijn

Heb je nog vragen?

psycholoog Hilversum contact
Psycholoog Hilversum is lid van:
nvpa nederlandse vereniging van psychologen en agogen
Deel mijn website: