Psycholoog Hilversum
telefoonnummer psycholoog hilversum 06 - 1234 5678
e-mailadres psycholoog hilversum info@psycholooghilversum.nl
psycholoog Hilversum

NIP Beroepsvereniging en aan welke codes heb ik me verbonden?

Ik werk in de aanvullende verzekering volgens de beroepscode van het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociale Therapeuten en Agogen (NVPA). Jouw persoonlijk dossier is bij mij gewaarborgd.

Mijn NVPA lidmaatschapnummer: -
 
Hieronder quote ik de belangrijkste richtlijnen van de NVPA:
'… Het NVPA beschikt over een beroepsprofiel waarin tevens richtlijnen zijn opgenomen ten aanzien van praktijkruimte, praktijkvoering, visitatie (intercollegiale toetsing), privacyreglement, relevante wetgeving (Wet Bescherming Persoonsregistraties , Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, en BTW verplichtingen.
De NVPA beroepscode omvat de ethische regels die het beroepshandelen betreffen van alle bij het NVPA  aangesloten therapeuten, ongeacht of zij lid of aspirantlid zijn. Bij het samenstellen van deze beroepscode zijn we uitgegaan van inhoudelijke criteria zoals vertrouwen, veiligheid en continuïteit...
...Op ethisch verantwoorde wijze handelen betekent binnen de beroepsuitoefening dat het lid bij alle activiteiten, vallende binnen zijn of haar beroepsuitoefening, de waarde en waardigheid van zijn cliënt en diens recht op een eigen levensovertuiging en of religieuze overtuiging en de daarop gebaseerde levenswijze respecteert...'
Bron: www.nvpa.nl

Denk je dat ik mij niet houdt aan de beroepscode of de ethische normen en waarden van het NVPA of heb je klachten over de behandeling, dan kun je dat altijd met mij bespreken. Komen we er niet uit, dan kun je met je klacht terecht bij het NVPA.
Voor de 2e lijns zorg geldt dat we een cliëntenraad, een vertrouwenspersoon en een Raad van Toezicht hebben. Mocht dit op jou van toepassing zijn, krijg je hierover alle informatie bij de intake.


Werk- en openingstijden, vergoedingen

Psycholoog Hilversum is dagelijks geopend. Ik werk enkel op afspraak, in bepaalde gevallen kan er ’s avonds afgesproken worden en buiten kantoortijden gebeld of gemaild worden.
Praktijkadres van Psycholoog Hilversum is: STRAAT 1, 1223 AA Hilversum.
Doordat ik NVPA-geregistreerd ben, krijg je mogelijk behandelingen vergoed vanuit je aanvullende pakket, zie onder tarieven. Op verwijzing van de huisarts kan er ook in de specialistische GGZ - SGGZ gewerkt worden of kan er een aantal gesprekken gevoerd worden vanuit de BGGZ - generalistische basis GGZ. Dan wordt wel het eigen risico van € 385,- per jaar aangesproken.
 
NIP-geregistreerd
Vergoedingen mogelijk
Afspraak op korte termijn

Heb je nog vragen?

psycholoog Hilversum contact
Psycholoog Hilversum is lid van:
nvpa nederlandse vereniging van psychologen en agogen
Deel mijn website: